Główną zaletą paneli podłogowych jest ich łatwość montażu przy dużej różnorodności dostępnych wzorów.